תנאי שימוש

צמרת שיווק באינטרנט, מודה לכם על שבחרתם לעשות שימוש באתר, הנמצא בבעלות החברה. אנו דואגים לפיתוח מתמשך של מערכת האתר ועדכון תכני האתר, ועושים מאמצים כדי שתוכלו ליהנות ממידע עדכני, בצורה פשוטה ונקייה.

1. בעשותכם שימוש באתר, אתם מסכימים לתנאי תקנון זה במלואם וללא תנאי או סייג.

2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את התקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי ללא כל הודעה מוקדמת.

3. בהורדת תכנים / קבצים או כל הורדה אחרת מהאתר באם לא תשנה את הגדרת ברירת המחדל תקבל את דף הבית שלנו כברירת המחדל, ביכולתך לשנות את עמוד הבית שלך בכל עת ע"י ההגדרות הרגילות.
לאחר הורדת התוכנה של שינוי עמוד הבית, יופנה הגולש לאתר הורדות להורדת התוכנה שביקש.

4. כל גולש שנמצא באתר ועושה שימוש בתוכן ובהורדות האתר עושה זאת על דעתו האישית ואחריותו הבלעדית!
אנו נהיה פטורים מכל אחריות בגין כל נזקים ישירים, עקיפים או תוצאתיים, ואין ולא תהיה לגולש כל טענה או תביעה נגד בעלי האתר.

5. בכל מקרה: (א) החברה לא תהיה אחראית בגין כל נזקים עקיפים או תוצאתיים; (ב) חבות החברה בכל עילה משפטית שהיא, לא תעלה על 50 ₪. החברה, בעליה ו/או כל הפועל מטעמה לא יהיו אחראים לכך שהשרת אשר באמצעותו עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של הגולש או בציוד אחר של הגולש כאשר הוא נכנס לאתר ו/או משתמש ו/או מוריד תכנים, קבצים וכל דבר הניתן להורדה באתר.

6. מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות כי כל מחלוקת שהיא בין גולש ו/או רוכש ו/או משאיר פרטים באתר לבין החברה לא תקנה סמכות שיפוט מקומית לבתי המשפט שבאזור שיפוטם מצויים מגורי הגולש ו/או משאיר הפרטים ו/או רוכש ה שירותים מהאתר, אלא סמכות השיפוט המקומית הייחודית בכל תביעה נגד החברה תהא אך ורק לבתי המשפט המוסמכים בישראל בעיר תל אביב בלבד הואיל והתקנון וכל הקשור באתר נמצא בשיפוטו של בית הדין הישראלי ומרכז פעילות החברה היא באזור זה.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.7/5 (3 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +4 (from 4 votes)
תנאי שימוש, 4.7 out of 5 based on 3 ratings